Najnovije

Pametniji piju više

ukbh-475

Rezultati istraživanja su iznenadili Američke i Britanske znanstvenike.

Budući da alkohol „zamagljuje” um, provedeno je višegodišnje istraživanje koje je započelo sa testiranjem inteligencije skupine čiji su pojedinci imali manje od 16 godina. Kategorije u koje su ih svrstali bile su „vrlo tup”, „tup”, „normalan”, „bistar” i „vrlo bistar”.
Istraživanje se ponavljalo kad su članovi grupe bili u 20-ima, 30-ima i 40-ima. Paralelno sa godinama i inteligencijom ispitivale su se navike ispijanja alkohola.
Studija je pokazala da djeca koja su tada bila inteligentnija odrasla u osobe koje češće i više piju alkohol nego njihovi manje inteligentni vršnjaci. U obzir su naravno bile uzete i varijable poput bračnog statusa, obrazovanje roditelja, visina osobnog dohotka za koje se smatra da također mogu utjecati na navike ispijanja alkohola. No, i nakon tih varijabli pokazalo se da pametnija djeca piju više.
Znanstvenicima nije sasvim jasno zašto inteligentniji piju više, ali jedan je zaključak bio siguran. Konzumacija alkohola ne povećava inteligenciju.